475 - Bidt slechts in de Naam van Jezus
 
1 Bidt slechts in de Naam van Jezus.
God verhoort uw be gewis!
Naam, die heilig en verheven
Boven alle namen is.
 
Refrein Jezus, Midd'laar en Verlosser,
Jezus, onze Midd'laar en Verlosser
In Hem vindt gij rust en vree (en vree).
Bidt slechts in de Naam van Jezus.
God de Vader hoort uw be (uw be).
 
2 Is uw ziel door smart gebroken?
Is uw lichaam krank en mat?
In die Naam vindt gij genezing,
Zonschijn op uw doornig pad.
 
3 Voor de heil'ge Naam van Jezus
Siddert gans de duiv'lenschaar.
Vlucht in d' ure der verzoeking
Tot die Naam, zo trouw en waar.
 
4 Dierb're, zoete Naam van Jezus!
Eenmaal zal het gans heelal
Voor die Naam zich nederbuigen,
Volk'ren, eng'len, zonder tal.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)