471 - Wondervolle Jezus
 
1 Daar is nimmer een dag zo droevig,
Daar is nimmer een nacht zo lang,
Of mijn harte kan Jezus loven,
Hem prijzen met lofgezang.
 
Refrein Dierbare, dierbare Jezus,
Die mij zingen doet zelfs in de nacht,
Een zang van bevrijding, van moed en van kracht.
Hem zij eeuwig de glorie gebracht.
 
2 Daar is nimmer een kruis zo drukkend,
Daar is nimmer een weg zo steil,
Of mijn Meester wil helpen dragen,
Beschut mij voor ied're pijl.
 
3 Daar is nimmer een ziel zo donker,
Daar is nimmer een schuld zo groot,
Of het Bloed van de Heer kan verlossen,
Bevrijden uit elke nood.