469 - Volg het licht
 

Vers 1
 Bes     Besdim Bes Es   Bes
Reist uw ziel door een duister land?
    F7         Bes
Immer leidt u Gods trouwe hand.
         Besdim Bes Es   Bes
Schijnt geen ster - re  meer aan de trans?
    F7          Bes
Eeuwig schittert Gods liefdeglans.
Refrein
Bes  F Es  Bessus4 Bes
Volg, o, ziele, volg slechts het licht!
 F7           Bessus4 Bes
Volg slechts het licht! Volg slechts het licht!
Besdim Bes Es   Bessus4 Bes
 O,  mijn ziele, volg slechts het licht!
     F7          Bes
Houd daarop slechts uw oog gericht.
Vers 2
Leidt uw weg langs een Marabron,
Waar gij lijdt door de felle zon?
Jezus voert u naar Elim zoet,
Waar gij rust aan der palmen voet.
Vers 3
Blijf vertrouwen op Hem alleen,
Want Hij draagt u naar Kanašn heen.
In des levens woestenij
Staat Zijn liefde u trouw terzij.
Vers 4
In de nacht straalt de vuurkolom,
Die de weg baant naar 't heiligdom,
En de rookzuil wijst daags het pad,
Naar de eeuwige gouden stad.