469 - Volg het licht
 
1 Reist uw ziel door een duister land?
Immer leidt u Gods trouwe hand.
Schijnt geen sterre meer aan de trans?
Eeuwig schittert Gods liefdeglans.
 
Refrein Volg, o, ziele, volg slechts het licht!
Volg slechts het licht! Volg slechts het licht!
O, mijn ziele, volg slechts het licht!
Houd daarop slechts uw oog gericht.
 
2 Leidt uw weg langs een Marabron,
Waar gij lijdt door de felle zon?
Jezus voert u naar Elim zoet,
Waar gij rust aan der palmen voet.
 
3 Blijf vertrouwen op Hem alleen,
Want Hij draagt u naar Kanašn heen.
In des levens woestenij
Staat Zijn liefde u trouw terzij.
 
4 In de nacht straalt de vuurkolom,
Die de weg baant naar 't heiligdom,
En de rookzuil wijst daags het pad,
Naar de eeuwige gouden stad.