467 - Ik weet....
 
1 Ik weet: 'k ben Jezus' eigendom.
Niets kan mij rukken uit 's Vaders hand.
Hij draagt mij door dit leven heen
Naar gouden kusten, van 't hemels land.
 
Refrein Hij is mijn Al, mijn Koning en mijn Heer (ja mijn Heer).
Aan Jezus' voeten leg 'k mijn leven neer (mijn leven neer).
Hij maakt mij voor Zijn komst bereid (ja maakt bereid).
Ik loof Hem tot in eeuwigheid.
 
2 Ik hef de handen naar omhoog
Bij 's levens stormen, in duist're nacht.
Ik weet, Hij hoort mijn zielsgebed.
Hij ziet mijn tranen en troost mij zacht.
 
3 Ik weet, in Zijn doorboorde hand
Staat onuitwisbaar gegrift mijn naam.
Hij droeg mijn zonden op het kruis
En wies mij zuiver van smet en blaam.
 
4 Ik weet, dat straks mij wacht een kroon
In 't zalig Eden vol bloemenpracht,
En bij de poort zal Jezus staan:
„Mijn kind treed binnen, het is volbracht”.