466 - Slechts één enkele zucht
 

Vers 1
 Bes
Slechts één enk'le zucht, en de zon breekt door.
Es          Bessus4 Bes
Donk're wolken moeten wij - ken.
F7
Jezus' liefd' is groot,
    Bes F Bes
Redt u uit de nood!
    C7        F7
Nimmer zal Zijn trouw bezwijken!
Refrein
 Bes      Es Bes F7 Bes   F7 Bes
Slechts één enk'le zucht tot Je-zus (tot Je-zus),
    Es           Bes  F7 Bes
Uit 't harte droef gestemd en zwaar (en zwaar).
F7
Ja, Hij hoort uw stem.
   Bes F Bes
Zie alleen op Hem!
 Es     Bes       F7 Bes
Slechts één zucht en de Heer is daar (Hij is daar)!
Vers 2
Slechts één enk'le zucht, uit geprangd gemoed,
Opent wijd de hemeldeuren,
Voert uw geest omhoog
In Gods paradijs,
Waar de reinste bloemen geuren!
Vers 3
Slechts één enk'le zucht, tot uws Vaders hart,
Maakt u vrij van last en zorgen.
God houdt immer stand.
In Zijn trouwe hand,
Is uw ziele steeds geborgen!