466 - Slechts één enkele zucht
 
1 Slechts één enk'le zucht, en de zon breekt door.
Donk're wolken moeten wijken.
Jezus' liefd' is groot,
Redt u uit de nood!
Nimmer zal Zijn trouw bezwijken!
 
Refrein Slechts één enk'le zucht tot Jezus (tot Jezus),
Uit 't harte droef gestemd en zwaar (en zwaar).
Ja, Hij hoort uw stem.
Zie alleen op Hem!
Slechts één zucht en de Heer is daar (Hij is daar)!
 
2 Slechts één enk'le zucht, uit geprangd gemoed,
Opent wijd de hemeldeuren,
Voert uw geest omhoog
In Gods paradijs,
Waar de reinste bloemen geuren!
 
3 Slechts één enk'le zucht, tot uws Vaders hart,
Maakt u vrij van last en zorgen.
God houdt immer stand.
In Zijn trouwe hand,
Is uw ziele steeds geborgen!