465 - Des Heilands hoede
 
1 Berg in mij in Uw heil'ge hoede,
Heiland, trouwe Heer.
'k Leg mijn hoofd, van strijden moede,
Dan stil vertrouwend neer.
 
Refrein Hoed mij, help mij.
Hoed mij, hoed mij, Heiland help mij.
Neem, Heer, mij in Uw hoede.
Help, red mij, moede.
Help en red mij, moede.
Mijn hoop, mijn heil zijt Gij.
 
2 Als mij nacht en storm omringen
Op de levenszee,
Leer mij dan mijn angst bedwingen.
Ga mij, ten Leidsman, mee.
 
3 Als 't in 't donker uur van sterven
Nacht wordt om mij heen,
Laat mij dan Uw troost niet derven.
Mijn hoop zijt Gij alleen.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)