460 - Draagt uw Bijbel met u
 

Vers 1
 As        Des As
Draagt steeds uw Bijbel met u,
 Es             As
Voedt daag'lijks u met Gods Woord.
           Des As
Houdt uwe zeeg'ning dicht bij u.
Bes7           Es  Es7
Leest in de Schrift ongestoord.----
Refrein
 As       Es7    As Des As
Draagt steeds uw Bijbel met u (met u),
 Des     F7 Bes  Bes7 Es Bes7 Es
Draagt steeds uw Bijbel met u (met u),
Es7  As   Es As
Waar g' u ook bevindt,
    Es As Des
Bij vijand of vrind.
Es7 As          Es7 As Des As
O, draagt steeds uw Bijbel met u (met u).
Vers 2
Draagt steeds uw Bijbel met u,
Opdat g' een zegen moogt zijn.
Opent Gods Woord voor de zondaar.
Toont hem de levensfontein.
Vers 3
Draagt steeds uw Bijbel met u.
't Woord schenkt u innerlijk kracht,
Moedig te gaan door dit leven,
Zelfs door de donkerste nacht.
Vers 4
Draagt steeds uw Bijbel met u.
Lezen en bidden maakt sterk,
Zielen te winnen voor Jezus,
Krachtig te staan in Gods werk.