459 - Het hemelse gezicht
 

Vers 1
F    Fdim   F  Bes F7 Besmaj7 Gm
O ziel, voelt g' u eenzaam en droe - vig?
 Bes  Dm A7 Dm C C7    F
Blinkt vaak in uw o-gen een traan?
      Fdim F Bes F  G7 C
Is 't geluk uit uw le-ven gevloden,
  F G7 Cdim C G7  C  C7
Uw zonne gans ondergegaan?---
Refrein
F     C    C7 F F7
Boven 't licht van de zonne,
  Bes       Dm6 C
Zag Paulus een wondere glans.
C7   F      Besdim Dm F7 Bes
Zie op Jezus, o kind van zorg en leed.
    F       C7    F
Hef uw oog op naar 's hemels trans!
Vers 2
Op sterven volgt immer het leven,
Op regen volgt zonneschijn.
Wil uw ziele aan Jezus thans geven.
Zijn Bloed wast van zonden u rein!
Vers 3
Het tarwegraan valt in de aarde,
En stervende draagt het veel vrucht.
Laat uw leven gekruist zijn met Jezus.
Blijf steeds onder godd'lijke tucht.
Vers 4
O, hoor naar de stem van uw Heiland
En volg toch als Paulus het licht.
Laat u blindelings leiden door Jezus.
Gehoorzaam het hemels gezicht!