459 - Het hemelse gezicht
 
1 O ziel, voelt g' u eenzaam en droevig?
Blinkt vaak in uw ogen een traan?
Is 't geluk uit uw leven gevloden,
Uw zonne gans ondergegaan?
 
Refrein Boven 't licht van de zonne,
Zag Paulus een wondere glans.
Zie op Jezus, o kind van zorg en leed.
Hef uw oog op naar 's hemels trans!
 
2 Op sterven volgt immer het leven,
Op regen volgt zonneschijn.
Wil uw ziele aan Jezus thans geven.
Zijn Bloed wast van zonden u rein!
 
3 Het tarwegraan valt in de aarde,
En stervende draagt het veel vrucht.
Laat uw leven gekruist zijn met Jezus.
Blijf steeds onder godd'lijke tucht.
 
4 O, hoor naar de stem van uw Heiland
En volg toch als Paulus het licht.
Laat u blindelings leiden door Jezus.
Gehoorzaam het hemels gezicht!