458 - De liefde van mijn Jezus
 

Vers 1
Bes
De liefde van mijn Heiland,
            F7
Vond mij in zond' en schuld.
         Bes
Zijn heerlijke gena-de,
   C    C7   F7
Heeft nu mijn hart vervuld.
   Bes      F F7
O, de hoogte en de diepte,
          Bessus4 Bes
Van Jezus' wond're lief - de.
   Es       Bes
Geen pen kan ooit beschrijven,
 Es Bes  F7    Bes
Zijn glorie en Zijn kracht.
Refrein
Bes          Cm
Ho-ger dan de hoogste hemel,
F7        A/F Bes
Dieper dan de diepste zee, (de diepste zee),

Is de trouwe liefde
Es        Cm F
Van mijn dierb're Heiland.
Bes   Gm    C7 F7 Bes
In haar vindt mijn ziele vree.
Vers 2
Hij leeft in mij Zijn leven,
Volbrengt in mij Zijn kracht.
Zijn Bloed is mij gegeven
Tot dekking dag en nacht.
Hij heelde al mijn wonden,
Vergaf mij al mijn zonden.
Prijs God, ik ben gevonden
Door Jezus' liefdemacht.
Vers 3
Hij gaf voor mij Zijn leven.
Hij stierf voor mij aan 't kruis,
Bereidde mij voor eeuwig,
Een plaats in 't Vaderhuis.
Ja, eenmaal zal 'k Hem loven
Met 't eng'lenkoor hierboven
In 's hemels bloemenhoven.
Daar is mijn eeuwig thuis.