458 - De liefde van mijn Jezus
 
1 De liefde van mijn Heiland,
Vond mij in zond' en schuld.
Zijn heerlijke genade,
Heeft nu mijn hart vervuld.
O, de hoogte en de diepte,
Van Jezus' wond're liefde.
Geen pen kan ooit beschrijven,
Zijn glorie en Zijn kracht.
 
Refrein Hoger dan de hoogste hemel,
Dieper dan de diepste zee (de diepste zee),
Is de trouwe liefde
Van mijn dierb're Heiland.
In haar vindt mijn ziele vree.
 
2 Hij leeft in mij Zijn leven,
Volbrengt in mij Zijn kracht.
Zijn Bloed is mij gegeven
Tot dekking dag en nacht.
Hij heelde al mijn wonden,
Vergaf mij al mijn zonden.
Prijs God, ik ben gevonden
Door Jezus' liefdemacht.
 
3 Hij gaf voor mij Zijn leven.
Hij stierf voor mij aan 't kruis,
Bereidde mij voor eeuwig,
Een plaats in 't Vaderhuis.
Ja, eenmaal zal 'k Hem loven
Met 't eng'lenkoor hierboven
In 's hemels bloemenhoven.
Daar is mijn eeuwig thuis.