457 - Staande op de beloften
 

Vers 1
 Bes
Staand' op de beloften van mijn Heer en God,
 Es             Bessus4 Bes
Weet ik in Zijn hand geborgen gans  mijn lot.

Glorie en aanbidding zij mijn dierb're Heer.
       Cm  F7  Bes
Zijn beloften falen nimmermeer.
Refrein
Bes
Glo   -    rie!
Glorie voor mijn dier-b're Heer!
Es
Glo   -    rie!
Glorie voor mijn dier-b're Heer!
 F           F7    Bes  Es Bes
Nimmer kan het eeuwig Woord des He-ren fa-len!

Glo   -    rie!
Glorie voor mijn dier-b're Heer!
Es
Glo   -    rie!
Glorie voor mijn dier-b're Heer!
    Bes         F7    Bes
'k Sta vast op de beloften van mijn God!
Vers 2
Staand' op de beloften van mijn Heer en God,
Ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot.
Bergen zullen wank'len, maar Gods Woord houdt stand,
Veil'ge gids naar 't hemels vaderland!
Vers 3
Staand' op de beloften van mijn Heer en God,
Vind ik in Zijn Woord mijn hoogste zielsgenot.
Zijn beloften zijn, o welk een zaligheid,
Ja en Amen, tot in eeuwigheid!
Vers 4
Staand' op de beloften van mijn Heer en God,
Onderhoud ik vast en moedig Zijn gebod.
Rustend in mijn Jezus als mijn al in al,
Vrees ik voor geen tegenspoed of val.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)