457 - Staande op de beloften
 
1 Staand' op de beloften van mijn Heer en God,
Weet ik in Zijn hand geborgen gans mijn lot.
Glorie en aanbidding zij mijn dierb're Heer.
Zijn beloften falen nimmermeer.
 
Refrein Glorie!
Glorie voor mijn dierb're Heer!
Glorie!
Glorie voor mijn dierb're Heer!
Nimmer kan het eeuwig Woord des Heren falen!
Glorie!
Glorie voor mijn dierb're Heer!
Glorie!
Glorie voor mijn dierb're Heer!
'k Sta vast op de beloften van mijn God!
 
2 Staand' op de beloften van mijn Heer en God,
Ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot.
Bergen zullen wank'len, maar Gods Woord houdt stand,
Veil'ge gids naar 't hemels vaderland!
 
3 Staand' op de beloften van mijn Heer en God,
Vind ik in Zijn Woord mijn hoogste zielsgenot.
Zijn beloften zijn, o welk een zaligheid,
Ja en Amen, tot in eeuwigheid!
 
4 Staand' op de beloften van mijn Heer en God,
Onderhoud ik vast en moedig Zijn gebod.
Rustend in mijn Jezus als mijn al in al,
Vrees ik voor geen tegenspoed of val.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)