456 - Aan de voet van het kruis
 

Vers 1
 Es               As
Hebt gij zorgen en tegenspoed, moeite en strijd?
   Fm Bes    Bes7 Essus4 Es
Is uw le-ven vol kommer en rus - teloosheid?
                 As
Werp uw lasten op God, want Hij zorgt toch voor u.
    Es    Bes Bes7  Es
Heb vertrouwen en kom tot Hem nu!
Refrein
Es   Bes7          Es
Leg uw zon-den en zorg aan de voet van het kruis.
    F7             Bes F7 Bes
Jezus' Machtwoord doet zwijgen het golfgebruis.
Bes7   Es              As
Ja, Hij draagt u, Zijn kind, naar het hemels tehuis.
    Es     Bes Bes7   Es
Leg uw zorg aan de voet van het kruis.
Vers 2
Wordt uw lichaam geteisterd door krankheid en pijn?
Jezus wil uw Verlosser en Heelmeester zijn.
Kom met al uwe noden tot Jezus alleen.
Hij verhoort uwe zwakke gebeÍn.
Vers 3
Laat Hem zorgen, uw Jezus, Hij mint u zo teer.
Leg nu al uw verdriet aan Zijn voeten terneer.
Hij verlost u van banden, van krankheÍn en smart,
En maakt woning, o vriend, in uw hart.