456 - Aan de voet van het kruis
 
1 Hebt gij zorgen en tegenspoed, moeite en strijd?
Is uw leven vol kommer en rusteloosheid?
Werp uw lasten op God, want Hij zorgt toch voor u.
Heb vertrouwen en kom tot Hem nu!
 
Refrein Leg uw zonden en zorg aan de voet van het kruis.
Jezus' Machtwoord doet zwijgen het golfgebruis.
Ja, Hij draagt u, Zijn kind, naar het hemels tehuis.
Leg uw zorg aan de voet van het kruis.
 
2 Wordt uw lichaam geteisterd door krankheid en pijn?
Jezus wil uw Verlosser en Heelmeester zijn.
Kom met al uwe noden tot Jezus alleen.
Hij verhoort uwe zwakke gebeÍn.
 
3 Laat Hem zorgen, uw Jezus, Hij mint u zo teer.
Leg nu al uw verdriet aan Zijn voeten terneer.
Hij verlost u van banden, van krankheÍn en smart,
En maakt woning, o vriend, in uw hart.