455 - Neem mijn handen
 

Vers 1
 G           C G  D7 G  D7 G
Neem Heer, mijn beide handen, in U - we hand,
     D7 Em  B7 Em    Asus4  A7  D
Opdat ik niet zal stranden, in 's vij - ands land.
  D7        Gsus4 G     B     Em Am B
Verzoeking lokt mijn schre-den naar 's afgronds steile rand.
G      C  G    C Es7 G  D7 G
O, neem dan bei mijn handen in U - we hand.
Vers 2
Met U slechts reis ik veilig, o, houd mij vast.
De weg is vol gevaren, draag Gij mijn last.
Verbreek Heer ied're afgod, ja, ied're zondeband.
O, neem mijn beide handen in Uwe hand.
Vers 3
Tot wien kan ik mij wenden? Gij kent mijn hart,
Verstaat al mijn ellende, mijn zorg en smart.
Geen sterv'ling kan mij redden,
            slechts Gij maakt nooit te schand'.
O, neem mijn beide handen in Uwe hand.
Vers 4
En als mijn ziel zal toeven, in 't dodendal,
Dan weet ik dat Uw hand mij geleiden zal
Naar 's hemels gouden kusten in 't eeuwig vaderland.
O, neem mijn beide handen in Uwe hand.