454 - Gelooft Hem nu!
 

Vers 1
 Es
Mijn hart is vol van vreugde,

            't Bloed van Jezus kocht mij vrij!
   Bes            Es
Hij maakte mij gans vrij, Hij maakte mij gans vrij!

Mijn zonden en mijn krankheên zijn genageld aan het kruis.
   Bes    F    F7       Bes7   Es Esm Bes
Dat stemt mijn ziel zo dankbaar en dat maakt mij in-nig blij!
Refrein
Es Bes7      Essus4 Es
Ge-looft Hem nu, gelooft Hem nu!
   Bes7
Raakt nu Zijn kleed aan,
                Essus4 Es
        Hij geneest van ie - d're krankheid u!
  Bes     Bes7 Essus4 Es
Gelooft Hem nu, ge - looft Hem nu!
 Bes7               Es Bes7 Es
Uw Je-zus is dezelfde steeds, voorheen en nu!
Vers 2
Toen Jezus nog op aarde was, zond Hij nooit iemand heen.
Ook nu geeft Hij voor brood Zijn smekend kind geen steen.
O, vlucht tot Hem nog heden met uw krankheên en uw nood.
Uw Heiland kan u redden zelfs van een gewisse dood.
Vers 3
Hij kwam op aard' om ons te redden uit des satans macht.
Het heilig Lam van God werd eens voor ons geslacht!
Zijn Bloed verlost van ziekte en van zondeslavernij.
Hij maakt u, arme kranke, van uw smart'lijk lijden vrij.