454 - Gelooft Hem nu!
 
1 Mijn hart is vol van vreugde, 't Bloed van Jezus kocht mij vrij!
Hij maakte mij gans vrij, Hij maakte mij gans vrij!
Mijn zonden en mijn krankheên zijn genageld aan het kruis.
Dat stemt mijn ziel zo dankbaar en dat maakt mij innig blij!
 
Refrein Gelooft Hem nu, gelooft Hem nu!
Raakt nu Zijn kleed aan, Hij geneest van ied're krankheid u!
Gelooft Hem nu, gelooft Hem nu!
Uw Jezus is dezelfde steeds, voorheen en nu!
 
2 Toen Jezus nog op aarde was, zond Hij nooit iemand heen.
Ook nu geeft Hij voor brood Zijn smekend kind geen steen.
O, vlucht tot Hem nog heden met uw krankheên en uw nood.
Uw Heiland kan u redden zelfs van een gewisse dood.
 
3 Hij kwam op aard' om ons te redden uit des satans macht.
Het heilig Lam van God werd eens voor ons geslacht!
Zijn Bloed verlost van ziekte en van zondeslavernij.
Hij maakt u, arme kranke, van uw smart'lijk lijden vrij.