452 - Steek over naar Kanašn
 
1 O ziele, die daar ronddoolt in de zandwoestijn,
Steek over toch naar Kanašn!
Bij ons zijn schone vruchten, honing, most en wijn.
Steek over toch naar Kanašn!
 
Refrein Steek over, vriend, naar Kanašn (naar Kanašn),
Steek over, vriend, naar Kanašn (naar Kanašn),
Waar de druif van Eskol groeit,
Waar de melk en honing vloeit.
Steek over, vriend naar Kanašn!
 
2 Wat staat gij toch van verre op de Nebo-top?
Steek over, vriend, naar Kanašn!
O, hef uw somb're blik naar Kanašns bergen op!
Steek over, vriend, naar Kanašn!
 
3 O, laat de letter los, kom uit uw zandwoestijn.
Steek over toch naar Kanašn!
In oude zakken stort God niet de nieuwe wijn.
Steek over toch naar Kanašn!
 
4 De letter doodt, maar levend maakt de Geest van God.
Steek over toch naar Kanašn!
Hier heerst alleen de liefde als het hoogst gebod.
Steek over toch naar Kanašn!