448 - In het licht van de eeuwige dag
 
1 Kom, o ziele, gebonden door zorgen en leed,
Zie omhoog met een hoopvolle lach.
Ied're wolk in uw leven moet wijken met spoed
Voor 't licht van de eeuwige dag.
 
Refrein Ieder raadsel wordt eenmaal ontsluierd
Als uw oog Hem aanschouwen mag,
En het nachtelijk duister verandert in licht,
Door de glans van de eeuw'ge dag!
 
2 Schijnt de last u te zwaar en het leven een kruis?
Zijn uw ogen met tranen gevuld?
In het licht van die godd'lijke, eeuwige dag
Ziet gij 't raadsplan van God onthuld!
 
3 Heft uw oog op, het morgenrood daagt aan de kim.
Nog een wijle en Jezus is daar.
Dan verdwijnt al het duister voor 't hemelse licht,
En voorbij is dan elk bezwaar!