447 - De trouwe Stuurman
 

Vers 1
A       E7       A
Op de wijd' oceaan dreef mijn bootje,
   E7           A
Een speelbal van golven en wind,
           E7      A
Maar toen alles mij dreigde t' ontzinken,
    E      B7     E
Dacht God aan Zijn worstelend kind.
Refrein
E    E7       A
O, neem in de trouwe Stuurman,
    E      E7     A
Die uw ziel     be  -  mint.
    Ja  Hij, die uw ziel be-mint.
          A7   D
Ja, Hij voert uw ranke bootje
     A              E7   A
Naar de veil'  -  ge kust, door weer en wind.
    Naar de veil'-ge kust, door weer en wind.
Vers 2
'k Roeid' in eigen kracht veilig stroomopwaarts,
Maar ach, 'k werd dra moede en mat.
'k Kon alleen satans macht niet bestrijden.
Toen knielde ik neder en bad.
Vers 3
En de Vader zond redding van boven.
Mijn Heiland nam 't roer in Zijn hand.
'k Laat Hem voortaan mijn scheepje besturen.
Dan kom ik straks veilig aan land.
Vers 4
O, mijn vriend, geef uw leven aan Jezus.
Laat los eigen wijsheid en wil.
Geef het roer in Zijn dierbare handen,
En volg Hem gehoorzaam en stil.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)