446 - Ere zij Jezus' Naam
 
1 Daar is vree in mijn hart, ja, een blijvende rust.
Mijn scheepj' is geland aan de veilige kust.
Sinds ik 't stuur heb gelegd in de hand van mijn God
Is verzekerd mijn eeuwig lot.
 
Refrein Hij vervult mijn ziel met glorie.
Liefde schenkt Hij en victorie.
Laat ons Hem aanbidden met de eng'len saam.
Ere zij Jezus' Naam.
 
2 Daar is vreugd' in mijn hart, ja, een blijdschap zo groot,
Sinds Jezus mij redde uit zonde en nood,
Toen Gods Geest mij doorstroomd' als de golven der zee,
Met genade en hemelvree.
 
3 Daar 's een lied in mijn hart, ja, een wondervol lied,
Dat zorgen verdrijft en mij troost in verdriet.
't Is een loflied voor Jezus, mijn Koning en Heer,
Die eens stierf voor mijn schuld weleer.