444 - Gered!
 

Vers 1
Bes           Besm F7   Bes
Ik vond een Vriend, die mijn „Alles” is,
    Es  Cm     Bes  F7
Geen vriend zo trouw en goed!---
   Bes         Besm F7  Bes
'k Getuig steeds, hoe Hij mijn ziel genas,
  Es  Bes    C   F7
Vervulde met Zijn liefdegloed.
Refrein
Bes           F  F7
Glo   -   rie, ik ben gered!
Glorie voor Je-zus, ik ben gered!
            Bes F7 Bes
God       hoorde mijn ge-bed.
God, onze Heer, hoorde mijn ge-bed.
             Es     Cm G7
Glorie voor Jezus, mijn hart is vol vreugde,
 Cm   Bes F7 Bes
Want 'k ben ge-red.
Vers 2
Ik was gezonken in schuld zo diep,
Maar 't morgenlicht brak aan,
Toen 'k Jezus' vriendelijk aanschijn zag,
En teer Hij droogde ied're traan.
Vers 3
Hij zoekt de parelen uit het slijk,
De zondaar zwak en klein.
De ziel, zo kostbaar in 's Meesters oog,
Wast Hij van zondevlekken rein.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)