444 - Gered!
 
1 Ik vond een Vriend, die mijn „Alles” is,
Geen vriend zo trouw en goed!
'k Getuig steeds, hoe Hij mijn ziel genas,
Vervulde met Zijn liefdegloed.
 
Refrein Glorie, ik ben gered!
Glorie voor Jezus, ik ben gered!
God hoorde mijn gebed.
God, onze Heer, hoorde mijn gebed.
Glorie voor Jezus, mijn hart is vol vreugde,
Want 'k ben gered.
 
2 Ik was gezonken in schuld zo diep,
Maar 't morgenlicht brak aan,
Toen 'k Jezus' vriendelijk aanschijn zag,
En teer Hij droogde ied're traan.
 
3 Hij zoekt de parelen uit het slijk,
De zondaar zwak en klein.
De ziel, zo kostbaar in 's Meesters oog,
Wast Hij van zondevlekken rein.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)