443 - Denk aan de vrouw van Lot
 
1 Zoekt gij vree, o wandel in het licht,
Vrijgekocht door Jezus' dierbaar Bloed.
Zie niet om naar Sodoms valse schijn.
Vlucht, o vlucht met spoed.
 
Refrein O, denk toch aan de vrouw van Lot.
O denk, o denk toch aan de vrouw van Lot.
Laat u redden, zie niet achterom.
Voorwaarts! Volg uw Heiland na.
Voorwaarts! Voorwaarts! Volg uw Heiland na.
Jezus roept u, kom!
 
2 Kies met vreugd' de smalle weg van 't kruis.
Ziel, behoud u om uws levens wil!
Laat u leiden op het rechte pad,
En sta nimmer stil!
 
3 Heb geen vrees voor satans boze macht,
Noch voor 's mensen overlast en haat.
't Bloed van Jezus dekt u dag en nacht,
Waar gij gaat of staat!
 
4 Kind van God, volhard steeds in 't geloof.
Zie niet om naar 's werelds schijngenot.
O, verlies uw ziele niet, mijn vriend,
Als de vrouw van Lot.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)