442 - Zingt voor Jezus
 

Vers 1
As       Des As Bes7
In mijn ziele ruist een me-lodie.
Es7            As  Es7
Je-zus fluistert teer en zoet:----
 As        Des  Bes7
„Vrees niet, Ik ben met U, rust in Mij,
Es7      As Es7 As
Bij des levens eb en vloed.”
Refrein
As         Es7
Jezus, Vriend mijns le-vens!
  Es     Es+ As
'k Roem Uw Naam al-tijd.
         Des
Vul mijn hong'rig harte
Es        As Es7 As
Met Uw liefd' en te-der-heid.
Vers 2
Gans mijn leven was vol ijdelheid,
En mijn ziel vervuld van smart.
Jezus droeg aan 't kruis mijn zond' en schuld,
Schonk m' een nieuw geboren hart.
Vers 3
Rustend in de schaduw van gena,
Onder Jezus' vleug'len zacht,
Zie ik steeds Zijn vriend'lijk aangezicht,
Zing ik van Zijn liefd' en kracht.
Vers 4
Leidt Hij soms mijn ziel door waat'ren diep,
Legt Hij op mijn weg een kruis,
'k Volg Zijn voetspoor trouw en nauwgezet,
Tot ik kom in 't Vaderhuis.