442 - Zingt voor Jezus
 
1 In mijn ziele ruist een melodie.
Jezus fluistert teer en zoet:
„Vrees niet, Ik ben met U, rust in Mij,
Bij des levens eb en vloed.”
 
Refrein Jezus, Vriend mijns levens!
'k Roem Uw Naam altijd.
Vul mijn hong'rig harte
Met Uw liefd' en tederheid.
 
2 Gans mijn leven was vol ijdelheid,
En mijn ziel vervuld van smart.
Jezus droeg aan 't kruis mijn zond' en schuld,
Schonk m' een nieuw geboren hart.
 
3 Rustend in de schaduw van gena,
Onder Jezus' vleug'len zacht,
Zie ik steeds Zijn vriend'lijk aangezicht,
Zing ik van Zijn liefd' en kracht.
 
4 Leidt Hij soms mijn ziel door waat'ren diep,
Legt Hij op mijn weg een kruis,
'k Volg Zijn voetspoor trouw en nauwgezet,
Tot ik kom in 't Vaderhuis.