Glorieklokken 441 - Heer, in Uw doorboorde handen

Vers 1

 E        B7    F
Heer, in Uw doorboorde handen,
B7           E
Leg 'k mijn oude leven nu.

Gij hebt recht op al het mijne.
B7          E
Alles, alles geef ik U.

Gij hebt recht op al het mijne.
B7          E
Alles, alles geef ik U!

Refrein

B7            E
Jezus, 'k wil U voortaan volgen
B7            E
Met een vast, oprecht gemoed.
      A  E     A
Hij heeft recht op al het mijne,
 E    B7          E
Die mij vrij kocht met Zijn Bloed.

Vers 2

In dit watergraf bedolven
Zie ik, in dit ogenblik,
Al mijn zonden uit 't verleden,
Ja, mijn ganse eigen ik,
Al mijn zonden uit 't verleden,
Ja, mijn ganse eigen ik.

Glorieklokken 441 - Heer, in Uw doorboorde handen

Vers 3

Gij alleen doorgrondt mijn harte.
'k Wil met U gekruisigd zijn.
'k Laat de wereld los, o Heiland.
Maak mijn leven goed en rein.
'k Laat de wereld los, o Heiland.
Maak mijn leven goed en rein.

Vers 4

'k Ben der zonde nu gestorven,
Nieuwgeboren in mijn Heer.
Doe mij in de wijnstok blijven,
Vruchten dragen tot Uw eer.
Doe mij in de wijnstok blijven,
Vruchten dragen tot Uw eer.