440 - Laat uw kaarsje brandend zijn!
 
1 Ziet omhoog, mijn vrienden, heft uw hoofden op.
Uw verlossing is nabij!
Jezus komt weldra op wolken, blank en rein.
Laat uw kaarsje brandend zijn!
 
Refrein Vult uw lampen, wast uw kleed'ren.
Vult uw vult uw lampen, wast uw wast uw kleed'ren.
Jezus nodigt u tot Zijn groot festijn.
Laat uw kaarsje brandend zijn!
 
2 O, vertrouwt op Jezus, die u nooit verlaat.
Hij is immer u nabij!
Put het levend water uit de heilsfontein.
Laat uw kaarsje brandend zijn!
 
3 Doet uw lichtje stralen in de donk're nacht.
Ziet op Jezus droevig hart!
Hij vertroost de moeden in hun angst en pijn.
Laat uw kaarsje brandend zijn!
 
4 Heft uw hoofden op, want Jezus' komst genaakt.
Weest een zegen, strooi uw zaad.
Looft en prijst de Heer en houdt uw harte rein.
Laat uw kaarsje brandend zijn!
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)