439 - Op het heilig Pinksterfeest
 
1 Op het heilig Pinksterfeest
Stortte God Zijn Heil'ge Geest
Op Zijn wachtende discip'len, saam vergaard.
Vuur'ge tongen, wonderschoon,
Daalden neder van Gods troon.
God vervulde Zijn belofte aan deez' aard.
 
Refrein Sopraan:
Heil'ge Geest vol heil en kracht,
Geest der waarheid, lang verwacht,
Doop ons in dit uur
Met Uw heilig vuur
En vervul ons met Uw liefdemacht.
Schenk nieuw leven aan Uw kerk,
Lust, bekwaamheid tot het werk.
Brengt de Trooster ere.
Lof aanbidding zij de Heil'ge Geest van God.
Alt:
Heil'ge Geest vol van kracht,
Geest der waarheid, zo lang verwacht, verwacht,
Doop ons in dit uur
Met Uw heilig vuur
En vervul ons met Uw liefdemacht.
Schenk nieuw leven aan Uw kerk,
Lust, bekwaamheid ook tot het werk, ja tot het werk.
Brengt de Trooster lof en eer, brengt Hem lof en eer.
Lof aanbidding zij de Heil'ge Geest van God, de Geest van God.
Tenor:
Heil'ge Geest, Heil'ge Geest, vol heil en kracht,
Geest der waarheid, zo lang verwacht, verwacht,
Doop ons in dit uur
Met Uw heilig vuur
En vervul ons met Uw liefdemacht.
Schenk nieuw leven, nieuw leven aan Uw kerk,
Lust, bekwaamheid ook tot het werk, ja tot het werk.
Brengt de Trooster lof en eer, brengt Hem lof en eer.
Lof aanbidding zij de Heil'ge Geest van God, de Geest van God.
Bas:
Heil'ge Geest vol heil en kracht, vol heil en kracht,
Geest der waarheid, zo lang verwacht,
Doop ons in dit uur
Met Uw heilig vuur
En vervul ons met Uw liefdemacht.
Halleluja, schenk nieuw leven aan Uw kerk, ja aan Uw kerk,
Lust, bekwaamheid ook tot het werk, ja tot het werk.
Brengt de Trooster lof en eer, brengt Hem lof en eer.
Lof aanbidding zij de Heil'ge Geest van God.
 
2 Overvloeiend van gena,
Vrucht van 't kruis van Golgotha,
Is deez' wondervolle doop met vuur en kracht.
G'lijk de warme zonnegloed,
Blad en bloem ontluiken doet,
Zo verwekt de Geest nieuw leven in ons hart.
 
3 Lof en ere zij het Lam,
Dat mijn zonden op zich nam,
En mijn hart vervulde met Zijn Heil'ge Geest.
Doe mij leven tot Uw eer,
Door genade sterk, o Heer!
Geef ons wederom een heerlijk Pinksterfeest.