438 - Stromen van levend water
 

Vers 1
 F        Fdim7 F Fdim7  F
Stromen van zegen heeft God be - loofd,
            C7  Cdim7 C7
Aan elke ziel die Zijn Woord ge - looft.
    F C7  F  C7       F
Geest uit de hoge, daal neer op Uw volk.
 G7            C  Cdim7 C  C7
Doop ons met vuur uit Uw heili-ge wolk.---
F         Fdim7  F  Fdim7 F
O, doe ons wand'len in 't Godd'lijk licht,
            C7 Cdim7  C7
Heilig en rein voor Uw aan - ge - zicht.
 G7           C Bes  F  C  G7    C
Eert      Hem, de Do    -    per met Geest
Eert Hem uw Hei-land, de Do-per met Geest,     Geest
            G7     C      C  F Cdim7 C7
            en  met vuur!
        en met vuur, met Geest en met vuur!-------------
Refrein
 F
Stro  -  men   van kracht
Stromen van kracht, van kracht
Stromen van kracht ver-kwik - ken het land,
Stromen van kracht ver-kwik - ken het land,
  Fdim7 F  Bes   F   C C7 Cdim7 C7
Voe-ren Gods tijding tot 't ui-ter-ste strand.
Voe-ren Gods tijding tot 't ui-ter-ste strand.
Voe-ren Gods tijding tot 't ui-ter-ste strand.
Voe-ren Gods tijding tot 't ui-ter-ste strand.

Stro  -  men   van kracht
Stro  -  men   van kracht
Stromen van kracht, zo lang reeds verwacht,
Stromen van kracht, zo lang reeds verwacht,
           Bes F Fm  F
Vullen met glorie het menselijk hart.
Vullen met glorie het menselijk hart.
Vullen met glorie het menselijk hart.
Vullen met glorie het menselijk hart.

Doop     ons  met vuur.
Doop     ons  met vuur.
Doop ons met vuur, o  Hei-lige Geest.
Doop ons met vuur, o  Hei-lige Geest.
   Fdim7 F        C7sus4 F Bes
Schenk ons opnieuw een Pink -  sterfeest.
Schenk ons opnieuw een Pink -  sterfeest.
Schenk ons opnieuw een Pink -  sterfeest.
Schenk ons opnieuw een Pink -  sterfeest.
             F       Fdim7 F C7    F
Daal      op  ons ne   -   der, o Heil'ge Geest!
Daal op ons ne-der, o  Heil'-ge Geest,    Heil'ge Geest!
Daal      op  ons ne   -   der, o Heil'ge Geest!
Daal op ons ne-der, o  Heil'-ge Geest,    Heil'ge Geest!
Vers 2
Hoort de belofte van uwe Heer:
Hij die nu drinkt, zal niet dorsten meer.
Komt met uw krankheên, uw zonden en nood.
Maakt 's Heren Naam met uw lofprijs nu groot.
Drinkt van de waat'ren van Siloam.
Blinden geneest Hij, het godd'lijk Lam.
Eert      Hem, de Do    -    per met Geest
Eert Hem uw Hei-land, de Do-per met Geest,     Geest
                 en  met vuur!
             en met vuur, met Geest en met vuur!
Vers 3
Vurige lichtglans, zo wonderschoon,
Nedergedaald van des Vaders troon,
Stort in ons harte nieuw leven, o Heer.
Voer tot de levende waat'ren ons weer.
Golvende stroom van Gods heerlijkheid,
Maak ons tot dienen maar steeds bereid.
Eert      Hem, de Do    -    per met Geest
Eert Hem uw Hei-land, de Do-per met Geest,     Geest
                 en  met vuur!
             en met vuur, met Geest en met vuur!
(De in rood vermelde tekst in de verzen is de tekst van de tegenzang.
De kleuren in de tekst van het refrein hebben de volgende betekenissen:
Blauw = Sopraan, Rood = Alt, Groen = Tenor, Paars = Bas.)