438 - Stromen van levend water
 
1 Stromen van zegen heeft God beloofd,
Aan elke ziel die Zijn Woord gelooft.
Geest uit de hoge, daal neer op Uw volk.
Doop ons met vuur uit Uw heilige wolk.
O, doe ons wand'len in 't Godd'lijk licht,
Heilig en rein voor Uw aangezicht.
Eert Hem, de Doper met Geest en met vuur!
Eert Hem uw Heiland, de Doper met Geest,
Geest en met vuur, met Geest en met vuur!
 
Refrein Sopraan:
Stromen van kracht
Voeren Gods tijding tot 't uiterste strand.
Stromen van kracht
Vullen met glorie het menselijk hart.
Doop ons met vuur.
Schenk ons opnieuw een Pinksterfeest.
Daal op ons neder, o Heil'ge Geest!
Alt:
Stromen van kracht, van kracht
Voeren Gods tijding tot 't uiterste strand.
Stromen van kracht
Vullen met glorie het menselijk hart.
Doop ons met vuur.
Schenk ons opnieuw een Pinksterfeest.
Daal op ons neder, o Heil'ge Geest, Heil'ge Geest!
Tenor:
Stromen van kracht verkwikken het land,
Voeren Gods tijding tot 't uiterste strand.
Stromen van kracht, zo lang reeds verwacht,
Vullen met glorie het menselijk hart.
Doop ons met vuur, o Heilige Geest.
Schenk ons opnieuw een Pinksterfeest.
Daal op ons neder, o Heil'ge Geest!
Bas:
Stromen van kracht verkwikken het land,
Voeren Gods tijding tot 't uiterste strand.
Stromen van kracht, zo lang reeds verwacht,
Vullen met glorie het menselijk hart.
Doop ons met vuur, o Heilige Geest.
Schenk ons opnieuw een Pinksterfeest.
Daal op ons neder, o Heil'ge Geest, Heil'ge Geest!
 
2 Hoort de belofte van uwe Heer:
Hij die nu drinkt, zal niet dorsten meer.
Komt met uw krankheên, uw zonden en nood.
Maakt 's Heren Naam met uw lofprijs nu groot.
Drinkt van de waat'ren van Siloam.
Blinden geneest Hij, het godd'lijk Lam.
Eert Hem, de Doper met Geest en met vuur!
Eert Hem uw Heiland, de Doper met Geest,
Geest en met vuur, met Geest en met vuur!
 
3 Vurige lichtglans, zo wonderschoon,
Nedergedaald van des Vaders troon,
Stort in ons harte nieuw leven, o Heer.
Voer tot de levende waat'ren ons weer.
Golvende stroom van Gods heerlijkheid,
Maak ons tot dienen maar steeds bereid.
Eert Hem, de Doper met Geest en met vuur!
Eert Hem uw Heiland, de Doper met Geest,
Geest en met vuur, met Geest en met vuur!
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)