437 - Als Gods Geest vervult mijn hart
 
1 Wat een wond're vree en vreugd
doortrillen 't leven van Gods kind,
Als Gods Geest daalt in het hart.
Als die Geest getuigt met onze geest dat Jezus ons bemint,
O, dan wijken zond' en smart.
 
Refrein Als Gods Geest vervult mijn hart,
Als Gods Geest vervult mijn hart, gans mijn hart,
Als Gods Geest vervult mijn hart,
Als Gods Geest vervult mijn hart, gans mijn hart,
Dan doorstroomt m' een zoete vree,
Als de golven van de zee.
Als Gods Geest vervult mijn hart.
 
2 Ik vond reiniging van zonden door het dierbaar Bloed van 't Lam.
Al mijn schuld vergaf Hij mij
En Hij schonk Zijn Heil'ge Geest ter woning in 't vernieuwde hart,
En dat maakte mij zo blij.
 
3 'k Heb geen vrees meer voor het oordeel Gods, want Jezus stierf voor mij.
Ja, het is voor ons volbracht,
En Zijn Geest in mij bewaart mij thans voor struikeling of val,
Want Ik leef nu door Zijn kracht.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)