436 - Onze Heiland is verrezen
 

Vers 1
D              G D
Onze Heiland is uit 't graf verrezen.
 G D     E7 A E7  A
Afgewenteld is de zware steen.
 D             G D
Dood en hel zijn door Hem overwonnen.
   G  D   E7    A  A7 D
Eeuw'ge vreugde volgt op droef geween.
Refrein
 D  G  D
Looft de Heer! Hij is uit 't graf verrezen!
   G  D                A
Looft de Heer! Zijn Naam zij steeds geprezen.
 D         G      D
Volk van God, heft op de glorievaan.
    G D  G D      A7 D
O, halleluja, glorie, Hij is opgestaan.
Vers 2
Jezus Christus, Eerst'ling uit de doden,
Baande ons de weg naar 't Vaderhuis,
Heeft gedragen onze schuld en noden,
Vol van liefde op het ruwe kruis.
Vers 3
Ere, ere zij de Zoon des mensen,
Die Zijn leven voor ons zondaars gaf,
Ons verloste van de macht der zonde,
Uit de duisternis van dood en graf.