436 - Onze Heiland is verrezen
 
1 Onze Heiland is uit 't graf verrezen.
Afgewenteld is de zware steen.
Dood en hel zijn door Hem overwonnen.
Eeuw'ge vreugde volgt op droef geween.
 
Refrein Looft de Heer! Hij is uit 't graf verrezen!
Looft de Heer! Zijn Naam zij steeds geprezen.
Volk van God, heft op de glorievaan.
O, halleluja, glorie, Hij is opgestaan.
 
2 Jezus Christus, Eerst'ling uit de doden,
Baande ons de weg naar 't Vaderhuis,
Heeft gedragen onze schuld en noden,
Vol van liefde op het ruwe kruis.
 
3 Ere, ere zij de Zoon des mensen,
Die Zijn leven voor ons zondaars gaf,
Ons verloste van de macht der zonde,
Uit de duisternis van dood en graf.