435 - De Man met de doornenkroon
 

Vers 1
 Es          As
Voor Pilatus stond de Zoon van God.
B7(dim5)   Es      Bes7    Es
't Bit - ter lijden droeg Hij met geduld.
G7   Cm      G G7 As   Es
Op het hoofd torste Hij de doornenkroon,
Besdim Bes       F7  Bes  Bes7
 Sym - bool van des mensen schuld.----
Refrein
Bes7   Es  Besdim     Bes7   Es
 O, die liefde groot, van de Zoon van God,
     As   F7       Bes7
Hij, die eens verliet 's Vaders troon.
  Es     Es7    As    B7
Aanbidding zij Hem, die voor ons stierf,
    Es       Bes7  Es
Hem, de Man met de doornen - kroon.
Vers 2
Pilatus sprak: „O, zie de Mens!”
Maar het volk gaf Hem smaadheid en hoon.
O, wie kan ooit verstaan, de smart zo diep
Van de Man met de doornenkroon?
Vers 3
O, de doornen, die Gij draagt op 't hoofd,
Zijn de zonden van 't mens'lijk geslacht.
Gij, die boett' onze schuld op 't ruwe kruis,
U zij eeuwig de lof gebracht.
Vers 4
Ied're doorn verandert, door Uw Bloed,
In een parel zo wonderschoon.
Daarom prijzen Gods kind'ren 't Bloed van 't Lam,
Van de Man met de doornenkroon.