434 - Het gebroken hart
 

Vers 1
 As           Es7 As Des As Fm
Hebt gij nimmer gehoord van het ru - we kruis,
 As Des   As Es7 As
Waar Je-zus leed en stierf?
Des           As Es7 As  Es
Waar uw schuld betaald werd en onze Heer
Fm Besm F7 Besm As Es7 As
Een vrijbrief voor u verwierf?
Refrein
As  Es7            As Es As
Hij stortte Zijn Bloed ginds op Golgo-tha.
          Es Bes7 Es
Zijn hart werd gebroken door smart.
   As        Es7 As Besm F Besm F
Hij stierf niet slechts door der naag'len won-den,
Besm As      Es7 As
Maar aan een gebroken hart.
Vers 2
Hebt gij nimmer gehoord van de doornenkroon,
Gedragen fier en koen?
Van Zijn be: O Vader, vergeef het hun,
Zij weten niet wat zij doen?
Vers 3
Hebt gij nimmer gehoord hoe de moord'naar bad,
Tot Jezus aan het kruis?
Hoe zijn ziel met Jezus ten hemel voer,
Naar 't zalig Vaderhuis?
Vers 4
Hebt gij nimmer vernomen Zijn laatste Woord,
Vol majesteit en kracht,
Toen Hij satans macht overwonnen had,
En juichte: „Het is volbracht?”