434 - Het gebroken hart
 
1 Hebt gij nimmer gehoord van het ruwe kruis,
Waar Jezus leed en stierf?
Waar uw schuld betaald werd en onze Heer
Een vrijbrief voor u verwierf?
 
Refrein Hij stortte Zijn Bloed ginds op Golgotha.
Zijn hart werd gebroken door smart.
Hij stierf niet slechts door der naag'len wonden,
Maar aan een gebroken hart.
 
2 Hebt gij nimmer gehoord van de doornenkroon,
Gedragen fier en koen?
Van Zijn be: O Vader, vergeef het hun,
Zij weten niet wat zij doen?
 
3 Hebt gij nimmer gehoord hoe de moord'naar bad,
Tot Jezus aan het kruis?
Hoe zijn ziel met Jezus ten hemel voer,
Naar 't zalig Vaderhuis?
 
4 Hebt gij nimmer vernomen Zijn laatste Woord,
Vol majesteit en kracht,
Toen Hij satans macht overwonnen had,
En juichte: „Het is volbracht?”