433 - Ontwaakt! Ontwaakt!
 
1 Ontwaakt! (Ontwaakt!) Ontwaakt (Ontwaakt)
O, Herders in de velden,
En hoort (en hoort) het lied (het lied).
Ga, hoort het lied der eng'lenstem.
Gaat uit! (Gaat uit!) Gaat uit (gaat uit)
0m 's Heren lof te melden.
Aanschouwt! (Aanschouwt!) Aanschouwt (aanschouwt)
De ster van Bethlehem.
O, zie, het licht breekt door.
De dag verrijst in glorie.
De schaduw wijkt,
Maakt plaats voor 't volle licht.
Dat aard' en hemel nederbuigen voor Gods Zoon.
Dat aard' en hemel nederbuigen voor Gods Zoon.
Geeft eer! Geeft eer!
Heft hart en stem.
Verheerlijkt Hem.
 
Refrein O, prijst de Naam van Jezus, onze Heer,
O, prijst de Naam van Jezus, onze Heer,
Die tot ons kwam,
Die tot ons kwam, tot ons,
Als Kindeke zo teer.
Hem zij al d' eer.
Hem zij, Hem zij al d' eer, al d' eer.
Geeft eer (geeft eer), geeft eer (geeft eer), geeft eer (geeft eer)!
Geeft Jezus eer.
 
2 O, zingt! (O zingt!) O zingt! (O zingt!)
Geeft eer de Heer der heren.
O klinkt (o klinkt), klokken klinkt (o klinkt),
Verkondigt luid de blijde maar'.
O juich (o juich), aarde, juich (o juich),
Laat 't schepsel Jezus eren,
Want ziet (want ziet), o vreugd (o vreugd),
Een nieuwe dag is daar!
Ginds in de krib lag Hij neer,
Die ons redde van de zonden,
En droeg 's zondaars straf
Aan 't kruis op Golgotha.
Geprezen zij des Heilands Naam, halleluja!
Geprezen zij des Heilands Naam, halleluja!
Geeft eer! Geeft eer!
Heft hart en stem.
Verheerlijkt Hem.
 
Slot Amen.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)