432 - Geloofd zijt Gij, Immanuel
 

Vers 1
Bes          Es  Bes
Ge-loofd zijt Gij, Im-ma-nu-el.
   F7      Bes
Wees welkom in ons midden.
         Es  Bes
Dat ied're tong U loven mag
  F C7        F C7 F
En ie - d're stem U aanbid - den.
Bes F7        Bes
Ge-loofd zijt Gij, o Le-vensvorst.
   Es       Cm  D   F7
Gij hebt het kruis voor ons getorst
  Bes       Es   Bes
En reddet ons van straf en hel.
Bes     Bes7
Ge-loofd (geloofd),
      Es
Geloofd (geloofd),
Ges7 Bes Besdim Bes Gm C7 F7 Bes
Ge - loofd zijt Gij, Im-ma-nu-el.
Refrein
Bes
E      -      re zij de Vorst Im-ma-nu-el.
Eer zij de Vorst Immanuel.  Eer  Im  -  ma-nu-el.
Eer zij de Vorst Immanuel.  Eer.
Eer zij de Vorst Immanuel.  Eer  Im  -  ma-nu-el.
 F7
Heil            Im-ma - nu-el, Im-ma-nu-el,
Heil zij de Vorst Immanuel.  Heil  Im - ma-nu-el.
Heil zij de Vorst Immanuel.  Heil.
Heil zij de Vorst Immanuel.  Heil  Im - ma-nu-el.
         Fdim   F7
Glo-rie en e - re en majesteit,
Glo  -  rie  en majesteit,
Glo  -  rie  en majesteit,
Glo  -  rie  en majesteit,
Bes
Wijs-heid tot in  al-le eeuwigheid.
Wijs  -   heid  in eeuwigheid.
Wijs  -   heid  in eeuwigheid.
Wijs  -   heid  in eeuwigheid.
F C7 F  C7  F  Bes F7
E-re zij Zijn Naam.--------
E-re zij Zijn Naam.--------
E-re zij Zijn Naam.--------
E-re zij Zijn Naam.--------
Bes
Heil            Im-ma - nu-el, Im-ma-nu-el.
Heil zij de Vorst Immanuel.  Heil  Im - ma-nu-el.
Heil zij de Vorst Immanuel.  Heil.
Heil zij de Vorst Immanuel.  Heil  Im - ma-nu-el.
 F7
Heil          Im-ma - nu-el, Im-ma-nu-el,
Glorie en eer Immanuel.  Heil  Im - ma-nu-el.
Glorie en eer Immanuel.  Heil.
Glorie en eer Immanuel.  Heil  Im - ma-nu-el.
Bes F7  Bes
Le - vensvorst van Bethlehem.
Le - vensvorst van Bethlehem.
Le - vensvorst van Bethlehem.
Le - vensvorst van Bethlehem.
 Es  Bes   C7 F7 Bes
Looft Hem, Im-ma-nu-el.
Looft Hem, Im-ma-nu-el.
Looft Hem, Im-ma-nu-el.
Looft Hem, Im-ma-nu-el.
Vers 2
Geloofd zijt Gij, Immanuel,
Gij kindeke zo teder.
Het ganse mensdom ziet op U.
Gij schonkt het liefde weder.
Een doornenkroon werd straks Uw loon,
Geen dankbaarheid doch spot en hoon.
Toch overwont Gij dood en hel.
Geloofd (geloofd),
Geloofd (geloofd),
Geloofd zijt Gij, Immanuel.
Vers 3
Geloofd zijt Gij, Immanuel.
Wees welkom Heer der heren.
Rondom Uw kribbe straalt Gods licht.
Wij zullen U steeds eren.
De macht van satan is vertren,
Door d' overwinningskracht van En,
Die voor ons leed zo diep en fel.
Geloofd (geloofd),
Geloofd (geloofd),
Geloofd zijt Gij, Immanuel.
Slot
Es Bes
A - men.
(De kleuren in de tekst van het refrein hebben de volgende betekenissen:
Blauw = Sopraan, Rood = Alt, Groen = Tenor, Paars = Bas.)