431 - De laatste strijd
 
1 Jezus roept jong'ren tot de laatste strijd,
Gord u thans aan met kracht;
Strijd voor Zijn Naam, u rest nog weinig tijd,
't Is weldra middernacht.
 
Refrein Jezus roept ons op tot de laatste strijd,
Jong'ren die de Heer gans zijn toegewijd,
Die bezield van vuur strijden al tezaam,
Voor d' eer van Jezus' Naam.
 
2 Voorwaarts met Christus, dien Hem onvervaard,
Vrees haat, noch tegenstand.
Bij ied're kamp staan d' eng'len u terzij,
Dekt u des Vaders hand.
 
3 Kort is de tijd, uw Meester komt weldra,
Win zielen voor Zijn rijk.
Wees een getuige van Zijn liefdemacht,
Zoek paarlen uit het slijk.