430 - Jezus is de Koning van mijn hart
 

Vers 1
 D    Ddim D G    D  A7 D  A D
Mijn leven was vervuld van aards genot.-----
     Ddim D   G    D A7  D
Ik wandel-de in 't duister, ver van God,
 A7
Maar een licht verscheen,
 D  G     D
Dreef de wolken heen,
  A        Bm  E7   A  A7
En tot mijn zondig hart kwam Jezus.---
Refrein
D  Ddim D G        D
Jezus is de Koning van mijn hart.
  G A7
Hij regeert in mij,
      D
Maakt van banden vrij.
     Ddim D  G       D
Ik leg nu af het kwade dat Hem smart.
D7 Em7    B7 Em   A6  A7  D
Ja, Je-zus is de Koning van mijn hart.
Vers 2
Nadat Hij al mijn schuld had weggedaan,
Is in mijn hart de zonne opgegaan,
En Hij sprak tot mij:
„Geef uw leven Mij”.
Toen gaf ik gans mijn „al” aan Jezus.
Vers 3
Nu zetelt Jezus op mijns harten troon,
En 'k weet, hierboven wacht mij straks een kroon.
O, Zijn heerschappij
Maakt mijn ziel zo blij.
Er is geen vriend zo trouw als Jezus.
Vers 4
De wereld met haar schatten zal vergaan,
Maar 's Heren trouw blijft eeuwiglijk bestaan.
Met Zijn Bloed kocht Hij
Mij van zonden vrij.
Ik geef de wereld op voor Jezus.