428 - Toen Jezus kwam in mijn hart
 

Vers 1
As              Des   Desm As
De wolken verdwenen voor 't licht van de zon,
        Es7   As
Toen Jezus kwam in mijn hart.
   Fm
Hij sprak: „O, mijn kind geef uw leven aan Mij.
  Fm7 Bes7        Es
'k Ver-los u van zonde en smart.”
Refrein
Es7         As
De leliŽn bloeien in volle pracht.
  Es7           As
Het vo-gelkoor zingt er zo lief en zacht.

Ure vol kracht, vreugd'vol verwacht,
            Es7  As
Toen Jezus kwam in mijn jonge hart.
Vers 2
Ik legde mijn handen, zo hulp'loos en zwak,
In Jezus' doorboorde hand,
En 'k bad: „Vorm, o Heiland, mij, gans naar Uw wil.
Voer mij naar het hemelse land.”
Vers 3
En 'k ben nu Zijn kind en dat maakt mij zo blij.
Hij schonk mij Zijn liefd' en kracht.
Ik ben nu de Zijn' en Zijn liefde is mijn,
En alles in mij zingt en lacht.
Vers 4
De bloeiende rozen verspreiden haar geur,
Bestraald door het avondrood.
En 'k kniel voor Hem neer, voor mijn Heiland en Heer,
Die 't eeuwige leven mij bood.