427 - Vergeef mij, o Heer
 

Vers 1
 F       C     F
Als 'k in mijn jonge leven U vergat,
   C         F
Weer oog voor wereldse bekoring had,
   D7            Gm D7 Gm
Mijn voet soms uitgleed op het smalle pad,
  F    C7 F
Vergeef mij, o Heer.
Vers 2
Als 'k U bedroefd heb door mijn woord en daad,
Of luisterde naar valse vriendenraad,
Mij zelf vaak zocht in koude eigen baat,
Vergeef mij, o Heer.
Vers 3
Ik weet, Gij wilt altoos mijn Helper zijn,
Mijn trouwe Vriend bij nacht en zonneschijn.
Ach, dat 'k U vaak bedroef, dat doet mij pijn,
Vergeef mij, o Heer.
Vers 4
Wanneer mijn ziel U niet kan vinden, Heer,
Geen zon, noch sterrenglans vertroost mij meer,
Met U slechts één te zijn, is wat 'k begeer.
Vergeef mij, o Heer.
Vers 5
Ik leg opnieuw mijn leven voor U neer.
Behoed mij voor verzoeking, keer op keer,
Opdat ik leev' en wand'le, U ter eer.
Heb dank, o mijn Heer.