426 - O, raak mij aan, o Heer
 
1 O, raak mij aan, Heer, met Uwe hand.
Spreek slechts één woord tot mij.
't Opbruisend harte wordt dan stil,
Richt zich naar Uwe wil.
 
Refrein O, raak mij aan Heer, met Uwe hand.
Spreek slechts één woord tot mij.
Hemelse vreugde vult dan mijn ziel;
De schaduw van smart is voorbij.
 
2 Een enk'le fluist'ring van Uwe Geest
Maakt 't harte licht en blij.
Zorgen en lasten vlieden heen.
O, leg Uw hand op mij.
 
3 Raak mij slechts aan met Uw hand, o Heer,
En ied're wond geneest.
In Uw gemeenschap vind ik vree.
Schenk mij Uw Heil'ge Geest.