425 - Blijvend in Jezus
 
1 Jezus, mijn Heiland, woon in mijn hart.
Bron van genade, Troost mij in smart,
't Eeuwige leven heb ik in U!
'k Geef al het mijne, Heiland, nu!
 
Refrein Blijvend in U! Blijvend in U!
O, stroom van genade, vloei in mij nu!
Blijvend in U! Blijvend in U!
O, stroom van gena, kom en vervul mij nu!
 
2 Stroom van Gods liefde, vloei ook in mij.
Maak mij van zonden gans en al vrij.
Spring in mijn ziele, bronwel van kracht.
Wees mij tot laaf'nis dag en nacht.
 
3 Blijvend in Jezus, draag ik veel vrucht.
Zorg moet dan wijken, droef'nis en zucht.
Stel mij ten zegen voor groot en klein.
Laat mij Uw need'rig werktuig zijn.