424 - Vijf minuten na de dood
 
(De verzen wordt voorafgegaan
door een kort voorspel van twee maten.)
Gitaaraccoorden bij het voorspel:
Es As B7 Es Bes Es Bes7
Vers 1
Es     As   F7 Bes   Es Es7
Liefde zal drukken de laatste kus----
As     Es       Cm   F7  Bes
Op mijn gelaat, schoon het leven reeds vlood.
 Es     Adim    D7      Gm
Schaduw van rouw zal omringen mijn spond',
Es7  Cm7  Bes7  Gm
Vijf minu-ten na de dood.
 Es    Bes     Bes7 Es Bes7   Es Bes Es
Doch mijn oog zal niet zien meer de droef'nis in huis,
     As     Es     F7   Bes
Noch mijn oor meer vernemen het stemmengeruis,
  Es     Bes    Cm    Es7 As
En waar, o waar zal mijne ziel dan zijn?---
 Es     Bes6 Bes7 Es
Vijf minuten na  de dood?
Vers 2
Snel is mijn leven voorbijgegaan.
Klatergoud is 't wat de wereld mij bood.
Straks zal ik maaien, wat 'k eens heb gezaaid,
Vijf minuten na de dood.
O, hoe vaak klopte Hij aan de deur van mijn hart,
Mijn Jezus, mijn Trooster, in uren van smart.
Geen plaats voor berouw zal daar ooit meer zijn,
Vijf minuten na de dood.
Vers 3
O, ik kies Jezus, mijn God, mijn Al.
'k Jaag naar de prijs, die Zijn liefde mij bood.
Waar zal ik zijn in de eeuwigheid,
Vijf minuten na de dood?
Want het leven, hiernamaals, hangt af van mijn keus.
Ja, Jezus te volgen zij voortaan mijn leus.
Dan ga ik straks in, in Zijn heerlijkheid,
Vijf minuten na de dood.