424 - Vijf minuten na de dood
 
(De verzen wordt voorafgegaan
door een kort voorspel van twee maten.)
 
1 Liefde zal drukken de laatste kus
Op mijn gelaat, schoon het leven reeds vlood.
Schaduw van rouw zal omringen mijn spond',
Vijf minuten na de dood.
Doch mijn oog zal niet zien meer de droef'nis in huis,
Noch mijn oor meer vernemen het stemmengeruis,
En waar, o waar zal mijne ziel dan zijn?
Vijf minuten na de dood?
 
2 Snel is mijn leven voorbijgegaan.
Klatergoud is 't wat de wereld mij bood.
Straks zal ik maaien, wat 'k eens heb gezaaid,
Vijf minuten na de dood.
O, hoe vaak klopte Hij aan de deur van mijn hart,
Mijn Jezus, mijn Trooster, in uren van smart.
Geen plaats voor berouw zal daar ooit meer zijn,
Vijf minuten na de dood.
 
3 O, ik kies Jezus, mijn God, mijn Al.
'k Jaag naar de prijs, die Zijn liefde mij bood.
Waar zal ik zijn in de eeuwigheid,
Vijf minuten na de dood?
Want het leven, hiernamaals, hangt af van mijn keus.
Ja, Jezus te volgen zij voortaan mijn leus.
Dan ga ik straks in, in Zijn heerlijkheid,
Vijf minuten na de dood.